Trädfällning

Kort sammanfattat finns det två sätt att fälla ett träd. Antingen fäller vi trädet från marken eller så gör vi en så kallad sektionsfällning.  Det finns många aspekter att ta hänsyn till innan ett fällningsarbete påbörjas där bland annat trädets skick och placering i förhållande till byggnader och elledningar spelar roll. Innan varje arbete påbörjas utför vi en riskbedömning för att säkerställa att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Fällning från marken 
Fällning från marken är det alternativ som används då utrymmet finns och inga andra riskfaktorer spelar in. Vi använder oss då av kilar, vinschar, linor och trädfällningsriktare för att kunna utföra en säker fällning. Fällningen sker alltid av erfaren och utbildad personal. 

Sektionsfällning
Sektionsfällning är den metod som används då ovanstående alternativ inte är möjligt. Vid sektionsfällning klättrar vi upp i trädet och plockar ner det bit för bit vilket utförs av CTP-certifierad arborist.   

Skotning/Bortforsling  
I samband med trädfällning erbjuder vi även bortforsling och stubbfräsning så att du som kund inte behöver tänka på något kringarbete. 
Med hjälp av vår miniskotare kan vi på ett skonsamt och effektivt sätt köra ut virke och ris. Maskinen är sexhjulsdriven och har ett lågt marktryck vilket medför att den är mycket skonsam mot gräsmattor och känsliga miljöer. 

 Utnyttja RUT-avdraget och kontakta oss för gratis offert!