MILJÖ I FOKUS

Vi jobbar ständigt med att sätta miljön i fokus.

Med vårt certifikat som grund arbetar vi systematiskt och långsiktigt för att minimera en negativ påverkan på miljön. Allt ifrån inköp till återvinning sker utifrån speciellt framtagna rutiner för vårat företag.

Exempel på konkreta åtgärder:

  • Vi kör oavbrutet med alkylatbensin i våra sågar. 
  • Vi använder enbart biologisk nedbrytbar kedjeolja. 
  • Vi tankar alla våra av biltillverkaren godkända bilar med HVO100.
  • Samtliga rengöringsmedel är miljöklassade. 
  • Samtliga fordon är lastade på det vis att bränsle aldrig kommer kunna läcka ut i naturen om olyckan skulle vara framme.
  • All återvinning sker till närmsta återvinningscentral.