Linjeröjning

Vi är specialiserade på skogligt underhåll av kraftledningsgator och röjer årligen ca 140 mil ledningsgata runt om i Sverige. Vi arbetar i bl.a. åt E.on, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Ellevio, Varberg Energi, Nybro Energi 

Vi erbjuder i huvudsak:

  • Röjning
  • Avverkning
  • Trädbevakningar
  • Störningsavhjälpning
  • Kvistning av kantträd
  • Markägarkontakter
  • Besiktning
  • Stämpling av kantträd