Linjeröjning

Vi är specialiserade på skogligt underhåll av kraftledningsgator och röjer årligen ca 80 mil ledningsgata runt om i Sverige. Vi arbetar bl.a. åt Eon, Vattenfall, Gotlands Energi, LEVA i Lysekil, Varbergs Energi, Svenska Kraftnät m.fl.

Vi erbjuder i huvudsak:

  • Röjning
  • Avverkning
  • Trädbevakningar
  • Störningsavhjälpning
  • Kvistning av kantträd
  • Markägarkontakter
  • Besiktning
  • Stämpling av kantträd